Kamon neuvonantajaraadin säännöt

Seuraavat ehdot koskevat osallistumista Kamon neuvonantajaraatiin (jäljempänä ”Raati”), jossa Kamonmarkkinointi Oy (Y-tunnus: 2721562-6) Osoite: Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki, Finland) (jäljempänä ”Kamon”) järjestää tutkimuksia.

Kamon neuvonantajaraadin toteutuksessa toimii myös tutkimusasiantuntijana Yuno Research tmi (jäljempänä ”Yuno Research”) Kamonmarkkinoinnin apuna.

Liittymällä raatilaiseksi hyväksyt seuraavat sääntömme.

Raadin jäsenyys

Osallistuminen Raatiin on avointa kaikille yli 18-vuotiaille Suomessa asuville henkilöille. Liittymällä Raatiin ja käyttämällä Raadin verkkosivustoa hyväksyt, että sinulle voidaan lähettää Raatiin liittyvää sähköpostiviestintää kuten tutkimuskutsuja. Jäsenenä tehtäväsi on vastata aidosti ja totuudenmukaisesti esitettyihin kysymyksiin ja tehtäviin. Yhteisissä keskusteluissa keskustellaan myös toisia kunnioittavasti. Annathan myös oikeat tiedot sukupuolestasi, iästäsi tai muista kysyttävistä taustatiedoista. Jos Kamon arvioi, että annetut vastaukset ovat tai saattavat olla ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, Kamonilla on oikeus peruuttaa jäsenyytesi Raadissa.

Liittyminen Raatiin

Liittyäksesi Raatiin sinun tulee täyttää hakemus, hyväksyä nämä Säännöt sekä Tietosuojaseloste. Kamonilla on oikeus olla hyväksymättä liittymispyyntöä ilman tarkempia perusteita jäseneksi haluavalle. Hyväksymisen jälkeen raatilainen saa vahvistusviestin sekä kutsun suljettuun Facebook-ryhmään. Raatiin liitytään siis omalla henkilökohtaisella Facebookprofiililla. Muiden henkilöiden tai tekaistuilla profiileilla ei Raatiin saa liittyä. Raati löytyy liittymisen jälkeen omista ryhmistäsi ollessasi kirjautuneena Facebookiin.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja kerätään esimerkiksi silloin, kun täytät rekisteröitymislomakkeen, taustatietokyselyn, osallistut johonkin Raadin kyselyyn tai tutkimusohjelmaan tai annat henkilötietojasi osallistuessasi muuhun Raadin toimintaan. Henkilötietosi tallennetaan, niitä käytetään vain kyselykutsujen kohdentamiseen ja lähettämiseen sekä mahdollisten palkintojen tai arvontavoittojen lähettämiseen. Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojesi käytöstä määritellään Tietosuojaselosteessa.

Raatiin liittyvä keskustelu ja tutkimuksiin annetut vastaukset

Raadissa voidaan järjestää online-keskusteluja, antaa jäsenille mahdollisuus kommentoida erilaisia syötteitä, järjestää henkilökohtaisia tai ryhmähaastatteluita sekä pyytää tutkimuksissa kirjaamaan avoimia vastauksia tai lataamaan kuvia tai videoita. Kaikki osallistuminen on vapaaehtoista ja voit itse aina valita, mihin osallistut. Mihin tahansa osallistut, niin Raadin jäsenenä takaat, että osallistuessasi Raatiin liittyvään keskusteluun tai tutkimuksiin lähetät ja vastaanotat vain Raatiin liittyviä viestejä ja materiaalia. Keskusteluun tai tutkimukseen saa kirjoittaa tai ladata vain materiaalia, joka ei uhkaa, loukkaa eikä vaaranna muiden jäsenten oikeuksia, ei ole asiatonta, sopimatonta tai lainvastaista, eikä sisällä viruksia tai mainontaa. Voit ladata Raatiin vain materiaalia, johon sinulla on immateriaalioikeudet. Kamon varaa oikeuden poistaa kaiken tiedon tai materiaalin, joka ei vastaa näihin sääntöihin. Jäsen antaa Kamonlle ajallisesti rajoittamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää kaikkea materiaalia, sekä tekstiä että kuvia, jotka jäsen rekisteröi tutkimuksissa tai keskusteluissa, mukaan lukien oikeus valmistaa esimerkkejä/ kopioita, julkistaa materiaalia sekä muuttaa materiaalia ja luovuttaa sitä muille.

Palkinnot ja arvonnat

Jäsenelle ilmoitetaan ennen kutakin tutkimusta mahdolliset kaikkien osallistujien kesken arvottavat palkinnot sekä aika, joka Raadin tutkimukseen osallistumisen arvioidaan vievän. Raadissa voi olla tutkimuksia tai tehtäviä,johon osallistuvien keskuudessa ei arvota palkintoja. Palkinto on henkilökohtainen, sitä ei voi jälleenmyydä, sitä ei voi muuttaa rahaksi eikä sillä ole takaisinmaksuarvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa Kamonin kaikesta vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Kamonn kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Kamon maksaa palkinnoista maksettavan mahdollisen arpajaisveron.

Jäsenyyden päättäminen

Jäsen tai Kamon voi milloin tahansa päättää jäsenen jäsenyyden Raadissa. Päättämisestä voi ilmoittaa milloin tahansa Facebook-ryhmän ylläpitäjille tai monica@kamon.fi. Jäsenyys Raadissa ei oikeuta, eikä velvoita jäsentä tiettyyn tutkimusten vähimmäismäärään. Kamonin näiden sääntöjen mukainen vastuu rajoittuu suoriin vahinkoihin, joita jäsenelle aiheutuu, eikä korvausvelvollisuus missään tilanteessa ylitä kulloinkin jäsenelle maksettujen mahdollisten arvontavoittojen keskiarvoa Raadin 4 kuukauden voimassaolon ajalta.

Näiden Sääntöjen muutokset

Kamon pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa päivittää ja muokata näitä Sääntöjä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse ja Facebook-ryhmän Tietoja-osiossa.

Sääntöjen voimaantulopäivä: 22.4.2019

Viimeksi tarkistettu: 22.4.2019

Kamon neuvonantajaraati tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kamonmarkkinointi oy:n (Kamon) neuvonantajaraatiin liittyen

SISÄLLYSLUETTELO

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme?
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta
 14. Tietosuojavastaava

1. Rekisterinpitäjä

Kamonmarkkinointi, Helsinki

Y-tunnus 2721562-6

Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki, Finland

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:

Postiosoite: Pieni Roobertinkatu 9, 00130 Helsinki, Finland

Sähköpostiosoite: monica@kamon.fi

Kamonmarkkinointi Oy on elintarvike- ja päivittäistavarakaupan alalle erikoistunut tuotteistus- ja markkinointitoimisto. Kamon toimii yritysten apua tuotteistamisessa, konseptoinnissa sekä tuotteiden ja palveluiden

kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Kamon rekisterinpitäjänä kerää, tallentaa, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja Kamon neuvonantajaraatiin liittyen.

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Henkilötietojasi kerätään esimerkiksi silloin, kun olet täyttänyt jäsenkyselyn ja anot Kamon neuvonantajaraadin jäsenyyttä, osallistut johonkin raadin kyselyyn tai tutkimusohjelmaan tai annat henkilötietojasi osallistuaksesi johonkin muuhun raadin toimintaan. Tässä rekisterissä käsittelemme tutkimuksen, kyselyn tai kehittämisohjelman aiheesta riippuen seuraavia henkilötietojasi ja kerättävät tiedot voivat vaihdella tutkimusohjelmittain tai kyselyittäin. Kerättävän tiedon muoto voi myös vaihdella (esim. kyselyvastaukset, chattikeskustelut, vapaamuotoiset kommentit, valokuvat, videoleikkeet.)

Käsittelemme seuraavia, itsesi antamia, tietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot. Esim. nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • Käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus-, tunniste- sekä verkkoselailutietoja
 • Sosioekonomisia taustatietoja. Esim. ikä, sukupuoli, koulutus, työtehtävä, asumismuoto, harrastukset, kiinnostuksen kohteet
 • Erityiset henkilötietoryhmät. Esim. terveyteen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tiedot.

Kamon neuvonantajaraatiin osallistuvien henkilöiden on oltava yli 18-vuotiaita. Emme kerää alle 18-vuotiaiden henkilöiden tietoja.

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Kun osallistut johonkin raadin keskusteluun, kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan, antamasi tiedot yhdistetään kaikkien muiden osallistujien antamiin tietoihin ja vastaukset esitetään anonyymeina sitaatteina tai yhteenvetoraportteina. Annettuja tietoja käytetään Kamonmarkkinointi Oy:n itselleen sekä asiakkailleen toteuttamien projektien tarpeisiin.

Henkilötietojen mahdolliset käyttötarkoitukset:

 • kutsuminen Kamon neuvonantajaraadin kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan
 • antamiesi liittymistietojen vastaanottovahvistus raatiin liittymisen jälkeen
 • kyselyssä tai muussa tutkimustapahtumassa antamiesi vastausten tarkistus
 • henkilötietojen päivitys
 • mahdollisuus arvontoihin tai muihin kannustinohjelmiin osallistumiseen ja näiden tietojen hallinta
 • uutiskirjeen lähetys, jossa tiedotetaan raadin ajankohtaisista asioista, uusista tapahtumista ja kilpailuista
 • vastaaminen raadin tukeen lähetettyihin viesteihin ja pyyntöihin
 • palvelun ja tuen toimitus tutkimus- ja kehittämisraadin jäsenelle
 • käyttöehtojen rikkomusten havaitseminen ja ehkäisy
 • muut käyttöehtojen mukaiset tarkoitukset

Sinun tulee ottaa huomioon, että sähköpostiviestien vastaanottaminen on Kamon neuvonantajaraadin jäsenyyden edellytys. Sähköpostiviestien vastaanottamisen voi peruttaa vain lopettamalla raadin jäsenyyden. Kaiken edelläkuvatun tietojen käsittelyn tarkoituksena on a) sujuva vuorovaikutus sinun ja Kamonmarkkinoinnin kesken sekä b) suojata yksityisyyttäsi jakaessamme mielipiteitä Kamonmarkkinoinnin asiakkaiden kanssa.

4. Säilytysaika

Henkilötietojesi säilyttäminen on tarpeen kohdassa 3 kuvattujen henkilötietojen käyttötarkoituksista johtuen. Ilman henkilötietojen säilytystä et voi osallistua raadin toimintaan. Henkilötietojasi säilytetään koko jäsenyytesi ajan ja ne poistetaan, kun ilmoitat, ettet halua olla enää Raadin jäsen tai kun Raadin toiminta päättyy. Sinulla on oikeus päättää jäsenyys milloin tahansa. Erilaisissa tutkimuksissa ja kyselyissä erikseen kerätyt henkilötiedot säilytetään korkeintaan 6 kk tietojen antamisesta tai jatkuvan tiedonkeruun päättymisestä. Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan. Arvontapöytäkirjoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan viiden vuoden ajan. Jos tutkimus- ja kehittämisraadin jäsenyys on peruutettu käyttöehtojen rikkomuksen vuoksi, voimme säilyttää myös tällaisia tietoja päätöksen valvontaa varten.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut suostumuksen tietojesi keräämiseen tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä, johon sisältyy arkaluontoisia henkilötietoja. Voit peruuttaa suostumuksen olemalla meihin yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen monica@kamon.fi

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen: Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kamon toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen: Sinulla on oikeus pyytää puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä.

Käsittelyn vastustaminen: Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten. Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen: Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun postiosoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kamon rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kamon pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottaminen
 • Tutkimuspalvelujen tuottaminen
 • Raadin ylläpitämiseen, hallintaan ja tukemiseen liittyvien palvelujen tuottaminen

Henkilötietojen säilytykseen käytettävät järjestelmät tai niiden käyttöä tukeva henkilöstö voivat sijaita muissa kuin EU- ja ETA- alueella. Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle em. palvelujen tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus esim. Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/? uri=CELEX:32010D0087&from=en

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot

Jotta voisimme tarjota sinulle Kamon neuvonantajaraadin jäsenyyden, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat yhteystietosi sekä liittymiskyselyssä kertomasi tiedot.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa Kamon neuvonantajaraadissa.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta, kuin sinulta

Henkilötietoja kerätään vain kohdassa 2 kuvatuilla tavoilla. Lisäksi rekisteriin voidaan kirjata sinusta antamiesi tietojen perusteella pääteltyjä kohderyhmätunnisteita.

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Kamonin tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Kamonmarkkinoinnissa. Saat yhteyden Kamonmarkkinointi Oy:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse: monica@kamon.fi

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google