Tunnista heikkoja signaaleja kuluttajaymmärrystä kasvattamalla

09.09.2020

Tulevaisuuden ennakointi on tärkeää, sillä elämme jatkuvasti kehittyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Liiketoiminnan jatkuva kriittinen tarkastelu sekä tulevaisuuden ennakointi on tärkeää, jotta pysyy mukana muutosten vauhdissa ja voi vastata kuluttajien tarpeisiin ja toiveisiin myös tulevaisuudessa. 

Tulevaisuutta voi ennakoida megatrendien, eli laajojen ja hitaasti muuttuvien ilmiöiden, kautta. Megatrendejä tarkastellessa oletuksena on, että jonkinlainen tulevaisuus on nähtävissä jo nykyhetkestä käsin ja nykyhetkessä voidaan varautua tuleviin muutoksiin. Esimerkiksi Sitra julkaisee säännöllisin väliajoin tietoa Suomessa vaikuttavista megatrendeistä.

Kuitenkin, jos keskittyy vain megatrendien tarkasteluun, alkamaisillaan olevat muutokset voivat jäädä huomaamatta. Siksi myös heikkojen – tai hiljaisten – signaalien tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Mikä on heikko signaali?

Heikot signaalit ovat merkkejä mahdollisesti esiin nousevista teemoista. Tällaiset signaalit täydentävät trenditarkastelua ja niitä voi käyttää tulevaisuuskäsityksen avartamiseen. Heikko signaali on nimensä mukaisesti heikko – se on ensioire muutoksesta tai merkki nousevasta asiasta, joka voi tulevaisuudessa olla merkittävä. 

Heikkoja signaaleja tarkastelemalla voidaan laajentaa käsitystä siitä, millainen tulevaisuus on – sekä haastaa tulevaisuudesta jo tehtyjä oletuksia. Heikko signaali elää vain lyhyen aikaa, jonka jälkeen se joko kuolee merkityksettömänä tai muuttuu vahvaksi signaaliksi ja myöhemmin trendiksi. 

Kun tunnistat heikkoja signaaleja onnistuneesti, voit kehittää liiketoimintaasi niiden mukaisesti ja saavuttaa kehittämällä merkittävää kilpailuetua tulevaisuudessa. Heikkoja signaaleja tehokkaasti tunnistamalla voit toimia alan edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä.

Miten voit tunnistaa heikkoja signaaleja?

Heikkojen signaalien tunnistaminen on usein haastavaa, sillä ne kyseenalaistavat olemassa olevia oletuksiamme nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Sen vuoksi niitä voi olla vaikea tunnistaa tai ne voi helposti jättää huomiotta. 

Kuluttajaliiketoiminnassa kuluttajien ajatuksilla ja näkemyksillä on suuri painoarvo uusien trendisuuntausten syntymisessä. Trendien lähteenä ovat heikot signaalit ja näin ollen kuluttajilla itsellään on se hiljainen tieto, joka tarvitaan heikkojen signaalien tunnistamiseen.

Kuluttajaymmärrys heikkojen signaalien lähtökohtana

Oli kyse mistä tahansa merkittävästä muutoksesta toimintaympäristössä, liiketoiminnan kehittämisen keskiössä on vahva kuluttajaymmärrys. Käsitykset kuluttajien tarpeista, haluista ja asenteista auttavat meitä ymmärtämään, mitä kuluttajat haluavat kuluttaa nyt ja tulevaisuudessa. 

Kuluttajaymmärrys tarkoittaa ymmärrystä kuluttajan ostopäätöstä ohjaavista tekijöistä, jotka saattavat joskus olla kuluttajalle itselleenkin yllättäviä. Vuoropuhelussa kuluttajien kanssa esiin voi nousta uudenlaisia – ja yllättäviäkin – näkemyksiä, joiden merkitys saattaa tulevaisuudessa olla hyvinkin merkittävä.

Kuluttajaymmärrys vaatii kykyä asettua kuluttajan kenkiin. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä oman käsityksemme tueksi tarvitsemme aitoja, autenttisia, kuluttajien mielipiteitä ja näkemyksiä.  Aidon kuluttajaymmärryksen saamiseksi kuluttajilta itseltään on kysyttävä, millaisia  ajatuksia ja näkemyksiä heillä on.

On myös hyvä muistaa, että kuluttajaymmärrys on aina aikasidonnaista ja vanhenee. Tämän vuoksi on jatkuvasti oltava kiinnostunut siitä, mitä kuluttajat ajattelevat. Arvoilla ja asenteilla on taipumusta muuttua hitaasti, mutta kuluttajien mielipiteet, näkemykset ja tavat kuluttaa voivat muuttua nopeastikin. Siksi tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa on ensiarvoisen tärkeää kuunnella kuluttajia herkällä korvalla.

Tutustu tästä muihin Kamonismeihimme.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google