Kaupallista tuotteesi tehokkaasti!

 • Onko sinulla tuote tai palvelu valmiina - mutta selkeä konsepti ja suunnitelma tuotteen tuomiseksi markkinoille puuttuu?

 • Onko tuotteessasi ideaa kansainvälisille markkinoille?

 • Haluatko käynnistää innovaatiotoimintaa?

  KAMONIN KAUPALLISTAMISPAKETIN AVULLA ONNISTUT!

  Business Finlandin rahoittamalla innovaatiosetelillä kaupallistamispaketin omarahoitustarve on 0€.

Kamonin kaupallistamispaketti koostuu tarpeesi mukaan seuraavista elementeistä:

Tuotteistaminen:

 • Tuote- ja palvelustrategian määrittely sekä selkeä, tehokkaasti toteutettava suunnitelma idean menestyksekkääseen tuotteistamiseen ja konseptointiin.

Kaupallistaminen

 • Selkeä, tehokkaasti toteuttava suunnitelma valmiin /miltei valmiin tuotteen onnistuneeseen kaupallistamiseen ja konkreettista apua suunnitelman toteuttamiseen.  

Tuote/tuotteistostrategian kehittäminen

 • Strategia ja konkreettiset työkalut tuote/tuotteistostrategian kehittämiseen sekä konkreettista apua suunnitelman toteuttamiseen.

Vientikartoitus

 • Markkinapotentiaalin, kilpailukentän ja tuotteesi potentiaalisimipien kohderyhmien määrittely niin Suomessa kuin valituilla kansainvälisillä markkinoilla.

Brändin rakentaminen

 • Strategia ja konkreettiset työkalut brändin rakentamiseen niin Suomeen kuin valituille kansainvälisille markkinoille.

Hyödynnä Business Finlandin tarjoama 5000€ (alv 0%) arvoinen innovaatioseteli kustannuksiin.
Me autamme hakemuksen laatimisessa ja raportoinnissa!

 • Innovaatiosetelin myöntää Business Finland, joka tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita yrityksille.

 • 5000€ (alv 0%) arvoisella innovaatiosetelillä osakeyhtiömuotoinen yritys voi selvittää uuden tuotteen, palvelun, ideat tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta.

Lue lisää innovaatiosetelistä Business Finlandin sivuilta >> 

Kamon on hyväksytty viralliseksi innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi.


Kerromme mielellämme lisää ja autamme niin hankkeen suunnittelussa kuin innovaatiosetelin rahoituksen hakemisessa.

Ota yhteyttä!
Kati@kamon.fi     050 5025114
Monica@kamon.fi    050 5025115